KURS TRENERSKI

REKRUTACJA – KURS TRENERSKI

Krok pierwszy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu)

Uwaga! Osoby, które nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie zostaną wpisane na stronę internetową PFNW

 

Krok drugi

Wypełnienie i skompletowanie  dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
w pierwszym dniu kursu.

 

 

  • KOPIA LEGITYMACJI INSTRUKTORSKIEJ Polskiej Federacji Nordic Walking

 

  • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie (stwierdzające brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego)

 

  • kopia świadectwa dojrzałości / szkoły średniej lub szkoły wyższej. W przypadku studentów (Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego oraz Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja) kopia świadectwa dojrzałości, kopia legitymacji studenckiej i ksero pierwszej strony indeksu (z fotografią i kierunkiem studiów)

 

  • 2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdjęć w innym wymiarze nie ma możliwości wystawienia legitymacji)

 

  • oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kursu

 

  • dowód wpłaty (wpłatę w wysokości 1800 zł, należy uiścić min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto federacji)UWAGA ! W tytule wpłaty KONIECZNIE podać termin i miejsce kursu, oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu !

 

 

Konto bankowe:  ING BANK ŚLĄSKI O/GDAŃSK-OLIWA
86 1050 1764 1000 0023 2660 6460

Polska Federacja Nordic Walking
ul 3 Maja 40, 84-200 Wejherowo

sekretariat@pfnw.eu

NIP: 5842636557

do pobrania

podanie
kwestionariusz uczestnika kursu
oświadczenie

 

 

Uwaga!

Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem
i wyżywieniem.

Ponadto zobowiązany jest posiadać: notes, długopis, ubiór sportowy umożliwiający wyjście w teren, stosowny do warunków pogodowych.