Szkolenia

Zapraszamy na kurs INSTRUKTORA NORDIC WALKING organizowany przez Polską Federację Nordic Walking.

 

Stanowi on kompleksowe przygotowanie teoretyczne, metodyczne i praktyczne do bycia Instruktorem Nordic Walking.

Uprawnienia instruktora PFNW mogą zdobywać:
– studenci i absolwenci AWF lub Wyższej Szkoły WF,
– studenci i absolwenci Uniwersytetów Medycznych kierunków fizjoterapia lub rehabilitacja,
– posiadacze legitymacji instruktorskiej lub trenerskiej w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej.

Uprawnienia activity leader/przewodnika PFNW mogą zdobywać wszyscy chętni bez względu na uprawnienia.

Kurs trwa 2 dni. Po ukończeniu kursu posiadają Państwo wiedzę do pracy indywidualnej i grupowej w nauczaniu prawidłowej techniki Nordic Walking.
Trenerzy PFNW to jedni z najlepszych profesjonalistów w kraju. Nasze szkolenie opiera się na sprawdzonym systemie treningowo-instruktażowym. Skorzystaj z naszego doświadczenia !

Kurs kończy się uprawnieniami – INSTRUKTOR Nordic Walking / PRZEWODNIK Nordic Walking.

Aby odbyć KURS TRENERSKI należy ukończyć kurs instruktorski.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności w systemie ratalnym.

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja – kurs instruktorski

Rekrutacja – kurs trenerski

Rekrutacja – kurs sędziowski

 

Najbliższe szkolenia:

 

Kurs na instruktora PFNW- zapisy

Informujemy, że kursy instruktora NW odbędą się w nowej formule. Kurs trwa dwa dni. Zakres szkolenia został dostosowany do zaostrzonych wymogów epidemiologicznych. Szczegółowe warunki można uzgodnić z Trenerami PFNW prowadzącymi szkolenia w przedstawionych poniżej terminach:

1. 06-07.03. Wejherowo, Kurs TRENERA Nordic Walking i New Walking na Odporność, 
prowadzący: Olgierd Bojke tel: 692 344 415
2. 20.03. Chełmno, Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 
organizatorzy: Kolegium Sędziowskie PFNW, kontakt: p. Jagoda Bigus, tel: 795481546 lub mail: zawody@pfnw.eu.
3. 20-21.03 Warszawa, Kurs instruktora Nordic Walking
prowadzący: Joanna Piotrowska tel: 605 590 458
4. 29-30.05 Warszawa, Kurs instruktora Nordic Walking
prowadzący: Joanna Piotrowska tel: 605 590 458

 

Program kursu:

Część teoretyczna:

1. Wprowadzenie do nordic walking

  • – rys historyczny, NW w Polsce i na świecie
  • – dobór sprzętu,
  • – zdrowotne aspekty płynące z uprawiania nordic walking;
  • – wskazania i przeciwskazania do uprawiania nordic walking

 

2. Podstawy treningu zdrowotnego i sportowego

3. Zawody Nordic Walking –  światowa specjalność PFNW, Nordic Walking na Receptę , ENWO

4. Style kierowania grupą rekreacyjną

5. Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć, procedury Covid19

Część praktyczna:

1. Zasady budowania prawidłowej jednostki treningowej (rozgrzewka – część główna – ćwiczenia  oddechowe, uspokajające, rozciągające),

2. Gry i zabawy podczas zajęć nordic walking dla różnych grup wiekowych,

3. Metody nauczania techniki nordic walking,

4. Doskonalenie techniki na różnych poziomów zaawansowania,

5. Metody rejestracji techniki nordic walking,

6. Zastosowanie w praktyce specyficznych ćwiczeń dla osób z różnymi dysfunkcjami,

7. Ćwiczenia siłowe, rozciągające, koordynacyjne, doskonalące technikę.

8. Programy nordic walking dla różnych grup wiekowych