Programy szkoleń PFNW

Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)

Liczba godzin:

zajęcia praktyczne: 12 godzin

wykłady: 5 godzin

 

Treści programowe wykładów:

· Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki Nordic Walking (historia, cele i wartości

  treningu NW, charakterystyka sprzętu używanego w Nordic Walking, itp.).

· Wybrane zagadnienia teorii i metodyki treningu zdrowotnego.

· Bezpieczeństwo oraz podstawy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz grup

  ćwiczeniowych w różnym wieku.

 

Treści programowe zajęć praktycznych:

· Nauczanie podstawowych technik NW: poziom zdrowotny, poziom fitness, poziom sportowy.

  Zapoznanie z zasadami dotyczącymi właściwego doboru odpowiedniej techniki

  uwzględniając możliwości i ograniczenia trenujących.

· Wykorzystanie kijów w prowadzeniu: rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, ćwiczeń koordynacyjnych,

  stretchingu i ćwiczeń rozluźniających oraz ćwiczeń w parach.

· Zastosowanie kijów w prowadzeniu gier i zabaw plenerowych oraz zapoznanie z

  podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pracy z mapą – marsz na orientację.

· Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji oraz aktywne uczestnictwo w imprezie

  rekreacyjno-sportowej NW.

 

 

Instruktor Nordic Walking PFNW (odpowiednik INWA Instruktor)

Liczba godzin:

zajęcia praktyczne: 12 godzin

wykłady: 5 godzin

 

Treści programowe wykładów:

· Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki Nordic Walking (historia, cele i wartości

  treningu NW, charakterystyka sprzętu używanego w Nordic Walking.

· Wybrane zagadnienia teorii i metodyki treningu zdrowotnego.

  Podstawy organizacji plenerowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz grup ćwiczeniowych w

  różnym wieku.

 

Treści programowe zajęć praktycznych:

· Nauczanie podstawowych technik NW: poziom zdrowotny, poziom fitness, poziom sportowy.

   Zapoznanie z zasadami dotyczącymi właściwego doboru odpowiedniej

  techniki uwzględniając możliwości i ograniczenia trenujących.

· Wykorzystanie kijów w prowadzeniu: rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, ćwiczeń koordynacyjnych,

  stretchingu i ćwiczeń rozluźniających oraz ćwiczeń w parach.

· Zastosowanie kijów w prowadzeniu gier i zabawa plenerowych oraz zapoznanie z

  podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pracy z mapą – marsz na orientację.

· Praktyczne wykorzystanie w procesie treningu technik audiowizualnych.

· Podstawy dotyczące programowania obciążeń w treningu Nordic Walking z szczególnym

  uwzględnieniem bezpieczeństwa w różnych grup wiekowych. Wykorzystanie

  w procesie treningu urządzeń typu sport-tester.

· Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji oraz aktywne uczestnictwo w imprezie

  rekreacyjno-sportowej NW.

 

Warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej PFNW jest złożenie stosownych dokumentów, skończenie kursu oraz zdanie egzaminu instruktorskiego (części praktycznej i teoretycznej).

Warunkiem nostryfikacji dyplomów instruktorskich nadawanych przez inne uznane przez PFNW organizacje jak np. INWA, jest zaprezentowanie swoich umiejętności w zakresie techniki marszu NW oraz ogólnej sprawności fizycznej, w imprezie rekreacyjno-sportowej organizowanej przez PFNW.