TIINA ARRANKOSKI i OLGIERD BOJKE KURS

Międzynarodowy Kurs trenera/ instruktora Nordic Walking i New Walking Polskiej Federacji Nordic Walking i European New Walking Organization
Data: 12-13.08.2021
Miejsce: Otrębusy , ul Świerkowa 5. Centrum Konferencyjne Mazowsze
Prowadzący; Tiina Arrankoski i Olgierd Bojke
Program: Historia Nordic Walking i New Walking. Metody nauczania klasycznego Nordic Walking Metody nauczania New Walking i Modern Nordic Walking. Prezentacja i dobór sprzętu do Nordic Walking i New Walking. Zasady bezpieczeństwa i zarządzeni ryzykiem na zajęciach praktycznych. Omówienie badań naukowych i obiegowych opinii dot. Nordic Walking i New Walking. Egzamin praktyczny i teoretyczny z Nordic Walking i New Walking
W dniu 12.08. zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 do 19.00 w godzinach 13.00-14.00 organizator zapewnia lunch.
W dniu 13.08 zajęcia odbywają się od godz 9.00 do 17.00 w godzinach 13.00-14.00 lunch.
Materiały szkoleniowe: uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i promocyjne w formie drukowanej i elektronicznej.
Uczestnictwo: w kursie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub wyższe, udokumentowane wykształcenie kierunkowe z zakresu szeroko pojęte kultury fizycznej. Studenci z ukończonym jednym semestrem z zakresu nauk o KF lub o zdrowiu. Osoby posiadające wykształcenie medyczne ( lekarz, pielęgniarki, ratownicy medyczni, osoby z przeszkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej). Instruktorzy lub trenerzy innych dyscyplin sportowych lub fitness. Trenerem może zostać osoba posiadająca stopień instruktora i udokumentowany min roczny staż w prowadzeniu zajęć z zakresu kf.
Sprzęt: podczas kursu wymagany jest strój nie krepujący ruchów oraz wygodne buty sportowe ( z otwartą kostką) chroniące stopę przed urazami. Sugerowane jest zabranie własnych kijków do Nordic Walking. Kije do Bungy Pump zabezpiecza organizator. Ubranie oraz przygotowanie organizmu należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w salach konferencyjnych. Z uwagi na intensywność zajęć fizycznych należy zabezpieczyć możliwość zmiany ubrania.
Koszt kursów: kurs trenerski -1800 PLN, kurs instruktorski 800 PLN, kurs rekwalifikacyjny dla trenerów PFNW – 800 PLN, kurs rekwalifikacyjny dla instruktorów PFNW – 400 PLN
Zgłoszenia i opłaty: Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy zawody@pfnw.eu lub dreiglo@op.pl dołączając potwierdzenie dokonanej wpłaty na konto PFNW nr : .
86 1050 1764 1000 0023 2660 6460
Ubezpieczenie i badania lekarskie: sugerowane jest dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW lub zdrowotnego. Uczestnicy składają oświadczenie o braku przeciwwskazań w możliwości uczestnictwie w kursie trenerskim/ instruktorskim.
Leki.: Osoby z alergią, astmą, nadciśnieniem lub innymi schorzeniami proszone są o przygotowanie i zażycie stosownych leków tak, aby mogły bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach.
Krótka informacja o prowadzących kurs:
Tiina Arrankoski : Magister fizjoterapii. Prezydent Międzynarodowej Rady Nordic Walking (ICNW) , Międzynarodowy trener World Modern NW Academy, W Latach 2009 , 2010 i 2013 prowadziła szkolenia dla wielu polskich trenerów i instruktorów. Autorka klasycznej metody nauczania nordic walking opublikowanej w 2011 roku. Twórczyni Modern Nordic Walking.
Olgierd Bojke: Magister wychowania fizycznego. Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking oraz Vice President European New Walking Organization ( ENWO). Trener i nauczyciel wielu polskich trenerów i instruktorów. Prowadzi kursy kwalifikacyjne od roku 2008. Autor metod nauczania New Walking opublikowanych i zaprezentowanych w 2014 roku.

Post Author: PFNW