Kurs Sędziowski Nordic Walking Jastrowie 5-6.04.2019

PROGRAM KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PFNW

 

Uczestnicy kursu dla kandydatów na sędziów NW po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują uprawnienia do sędziowania wszystkich zawodów PFNW.

Każdy uczestnik kursu otrzyma „niezbędnik” pracy sędziego. Po teoretycznym i praktycznym przeszkoleniu uwzględniającym zarówno aspekty organizacji zawodów, ich sprawnego przebiegu jak i interpretacji przepisów, uczestnicy kursu przystąpią do wdrażania się w pracę sędziego. Dodatkową rolą sędziów jest promowanie i zachęcanie do organizacji zawodów NW.

Osoba prowadząca: Zbigniew Kosiński,

 

Pierwszy dzień

9:00 – 9:30 rekrutacja (sprawdzanie dokumentów);

9:30 – 14:00 zajęcia warsztatowe;

  • zasady zdobywania stopni sędziowskich;
  • podstawowe wiadomości dotyczące problematyki NW (historia, cele, technika, sprzęt);
  • zadania sędziów na zawodach NW;
  • przepisy zawodów NW;
  • regulamin zawodów NW;

14:00 – 15:00 przerwa obiadowa;

15:00 – 19:00 zajęcia praktyczne;

– przygotowanie i sposoby oznakowania trasy zawodów NW;

 

Drugi dzień;

8:00 – 14:00 zajęcia praktyczne;

– współpraca z sędziami podczas zawodów NW;

15:00 – 16:00 egzamin;

Post Author: PFNW