SUGEROWANY CENNIK

1. Sugerowana cena za 1 godzinę zegarową zajęć NW – 80 PLN

2. Sugerowana cena za wypożyczenie 1 pary kijków – 5 PLN

3. Sugerowana cena za event dla ok. 40 osób – 1000 PLN

Cena zawiera w sumie 3 godziny zegarowe zajęć (2 x 1,5 godz. po 20 osób), a także zapewnia 60 par kijków. W przypadku większych odległości (powyżej 50 km w dwie strony łącznie), doliczana jest opłata za dojazd.

4. Cena za patronat w imprezie rekreacyjnej – 100 PLN

5. Cena za patronat w imprezie sportowo-rekreacyjnej – 200 PLN

6. Cena za cykle i inne imprezy – do indywidualnego ustalenia.

Uwaga! Wszystkie ceny są cenami netto.