Stopnie instruktorskie nadawane przez Polską Federację Nordic Walking

1. Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)

 

2. Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)