KURS INSTRUKTORSKI

REKRUTACJA – KURS INSTRUKTORSKI

 

Krok pierwszy

formularz zgłoszeniowy

 

Krok drugi

Wypełnienie i skompletowanie  dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
w pierwszym dniu kursu.

 

 

  • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie (stwierdzające brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),

 

  • kopia świadectwa dojrzałości / szkoły średniej lub szkoły wyższej. W przypadku studentów (Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego oraz Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja) kopia świadectwa dojrzałości, kopia legitymacji studenckiej i ksero pierwszej strony indeksu (z fotografią i kierunkiem studiów)

 

  • 2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdjęć w innym wymiarze nie ma możliwości wystawienia legitymacji)

 

  • oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kursu,

 

  • dowód wpłaty (wpłatę w wysokości 800 zł, należy uiścić min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto federacji)
    UWAGA! W tytule wpłaty KONIECZNIE podać termin i miejsce kursu, oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu!

 

Konto bankowe:  ING BANK ŚLĄSKI O/GDAŃSK-OLIWA
86 1050 1764 1000 0023 2660 6460

Polska Federacja Nordic Walking
ul 3 Maja 40, 84-200 Wejherowo

sekretariat@pfnw.eu

NIP: 5842636557

 

do pobrania

podanie
kwestionariusz uczestnika kursu
oświadczenie

 

Uwaga!

Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Ponadto zobowiązany jest posiadać: notes, długopis, ubiór sportowy umożliwiający wyjście w teren, stosowny do warunków pogodowych.