NORDIC WALKING – HEALTHY LIVING

Zagrzeb, 29.01.2019.

Stowarzyszenie na rzecz Rekreacji Sportowej Miasta Zagrzeb „Sport dla Wszystkich“ rozpoczęło realizację projektu „Nordic Walking – Zdrowe Życie”, który jest współfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej.
Projekt trwa 12 miesięcy, od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Łączna jego wartość to 48 300 euro.
Partnerzy projektu to Allgemeiner Sportverband Österreichs – Landesstelle Salzburg z Austrii i Polska Federacja Nordic Walking z Polski.
Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się 26 stycznia 2019 r. w Zagrzebiu. Celem pierwszego spotkania było przedstawienie szczegółów organizacji projektu, zespołu projektowego, prezentacji planu zarządzania projektem oraz wyjaśnienia przyszłych zadań. Po udanym pierwszym spotkaniu organizacji kolejne odbędzie się w Polsce, w marcu 2019 roku.
Ogólnym celem tego projektu jest wzrost współczynnika aktywności nordic walking w krajach partnerskich poprzez zachęcanie do mobilności wolontariuszy, trenerów, menedżerów i pracowników organizacji sportowych typu non-profit.

Szczegółowe cele działania to:

1. Wzmocnienie umiejętności instruktorów/ trenerów Nordic Walking (NW) w zakresie opracowywania i wdrażania ulepszonej metodologii szkoleń NW poprzez ich udział w warsztatach wymiany najlepszych praktyk.
2. Wzmocnienie zdolności administracyjnych organizacji sportowych organizacji non-profit z organizacji partnerskich , w zakresie dobrego zarządzania stowarzyszeniami sportowymi oraz opracowywania i wdrażania nowych innowacyjnych programów NW
3. Promowanie nowych programów NW poprzez wzmacnianie, motywowanie i edukowanie wolontariuszy już zaangażowanych w działania związane z organizacją partnerów projektu

Projekt przewiduje wymianę trenerów / trenerów Nordic Walking (NW) poprzez organizację warsztatów wymiany najlepszych praktyk, co jest bardzo ważne dla krajów, których społeczeństwa nadal w dużej mierze nie są świadome korzyści płynących z NW. Działania te umożliwią rozwój związków między organizacjami partnerskimi, a także zwiększą świadomość publiczną na temat wszystkich korzyści płynących z aktywności NW.
Wszystkie kraje, które nie mają tradycji NW, mają potencjał szerszego odbioru NW ze względu na jego przydatność dla wszystkich pokoleń, zwłaszcza osób w średnim wieku i starszych, bez znaczącego wcześniejszego doświadczenia w uprawianiu sportów.
Poza tym projekt ma również na celu zwiększenie zdolności organizacji partnerskich do działania na poziomie międzynarodowym, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i organizacji działań sportowych dla wszystkich obywateli, bez względu na wiek i kondycję fizyczną, oraz porównywanie i dzielenie się metodami w
dziedzinach organizacji i realizacji programów Nordic Walking w krajach partnerskich projektu.

Tekst. Martina Novosel , koordynator projektu Chorwacja
tłum. Małgorzata Borzeszkowska, PFNW

Post Author: PFNW