Ostatni Kurs NW w roku 2018

Zapraszamy na kurs INSTRUKTORA NORDIC WALKING organizowany przez Polską Federację Nordic Walking.

Stanowi on kompleksowe przygotowanie teoretyczne, metodyczne i praktyczne do bycia Instruktorem Nordic Walking.

Termin: 7-9.12.2018

Miejsce: AWFiS Gdańsk

 

Uprawnienia instruktora PFNW mogą zdobywać:
– studenci i absolwenci AWFiS lub Wyższej Szkoły WF,
– studenci i absolwenci Uniwersytetów Medycznych kierunków fizjoterapia lub rehabilitacja,
– posiadacze legitymacji instruktorskiej lub trenerskiej w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej.

Uprawnienia activity leader/przewodnika PFNW mogą zdobywać wszyscy chętni bez względu na uprawnienia.

Kurs trwa 3 dni. Po ukończeniu kursu posiadają Państwo wiedzę do pracy indywidualnej i grupowej w nauczaniu prawidłowej techniki Nordic Walking.
Nasze szkolenie opiera się na sprawdzonym systemie treningowo-instruktażowym.

Kurs kończy się uprawnieniami – INSTRUKTOR Nordic Walking / PRZEWODNIK Nordic Walking.

Kurs prowadzi TRENER Polskiej Federacji Nordic Walking Edyta Kędzierska 668-648-638

Minimalna ilość uczestników: 4 osoby.

 

Program:

zajęcia teoretyczne  -Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

zajęcia praktyczne – Trójmiejski Park Krajobrazowy

 

Piątek ( 07.12.2018)

17.00 – 18.00 – rekrutacja (sprawdzenie dokumentów i zapoznanie się)

18.00 – 20.30 – zajęcia teoretyczne

 

Sobota (08.12.2018)

9:00 – 10:00 – zajęcia teoretyczne

10.00 – 13:00 – zajęcia praktyczne

13.00 – 13:30 – przerwa

13:30 – 16:00 – zajęcia praktyczne

16.00 – 18:00 – zajęcia teoretyczne

 

Niedziela (09.12.2018)

9.00 – 10.00 – zajęcia teoretyczne

10.00 – 12:00 – zajęcia praktyczne

12:00 – 13:30 – zajęcia praktyczne

13:30 – 15:00 – zajęcia teoretyczne

 

Warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej PFNW jest złożenie stosownych dokumentów, dokonanie wpłaty na konto PFNW, skończenie kursu oraz zdanie egzaminu instruktorskiego (części praktycznej i teoretycznej).

 

formularz zgłoszeniowy na kurs

wymogi formalne

Post Author: PFNW