Klasyfikacja OPEN z bonifikatą za wiek

Już w zeszłym roku przestawialiśmy nowe rozwiązania dot. dekoracji zwycięzców na poszczególnych dystansach. Podczas zawodów Mistrzostw Polski/ Pucharu Polski Nordic Walking w Osielsku taką próbę podjęliśmy wg następującej zasady:

Wyróżnienia w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna ustalona według zdobytych punktów.

Punkty liczone są w następujący sposób:

  • – czas zawodnika przeliczony zostaje na punkty (w zaokrągleniu do pełnej sekundy wg zasad matematycznych) w sposób następujący: 1 sekunda to 1pkt.
  • – od tych punktów odejmujemy bonifikatę za wiek według poniższych wartości (dla kobiet i dla mężczyzn przelicznik jednakowy):

Dystans 5km

Kategoria               Bonifikata

do 13 lat                     – 200 pkt

14 – 17                       – 100 pkt

18 – 39                       –     0 pkt

40 – 44                      –   30 pkt

45 – 49                      –   60 pkt

50 – 54                      –   90 pkt

55 – 59                      – 120 pkt

60 – 64                      – 150 pkt

65 – 69                      – 200 pkt

70 +                            – 300 pkt

Dystans 10km

Kategoria             Bonifikata

18 – 39                       –     0 pkt

40 – 49                      –   50 pkt

50 – 59                      – 150 pkt

60 – 69                      – 300 pkt

70 +                            – 700 pkt

Dystans 21,1km

Kategoria               Bonifikata

18 – 39                       – 0 pkt

40 – 49                      – 120 pkt

50 – 59                      – 240 pkt

60 +                           – 400 pkt

Im mniej punktów, tym zawodnik zajmuje wyższe miejsce.

tak więc, na podstawie mocnej sobotniej rywalizacji przedstawiamy Wam następujące klasyfikacje:

5 km bonifikata za wiek

10 km bonifikata za wiek

21 km bonifikata za wiek

Die rechte und pflichten jedes einzelnen hingen von seiner position, vom ghostwriter jeweiligen stand ab, in den er hineingeboren wurde

Post Author: PFNW