20 rocznica powstania Nordic Walking

W 20 rocznicę powstania Nordic Walking, w 10 rocznice powstania Polskiej Federacji Nordic Walking wybitny kardiolog prof. Grzegorz Raczak zainicjował i powołał pierwszy w świecie parlamentarny zespół ds. Nordic Walking. Z trybuny polskiego parlamentu zabrzmiały słowa, na które przez wiele lat czekała kilku milionowa rzesza osób chodzących z kijami. Powołany parlamentarny zespół składa się z posłów różnych ugrupowań politycznych. Polska jest krajem na którym wzorują się inne państwa w zakresie propagowania powszechnej aktywności jaką jest nordic walking. Wybitne osobowości, naukowcy, politycy, trenerzy wspierają  rozwój sportu powszechnego. Jednak powstanie sejmowego zespołu ds propagowania aktywności fizycznej jest wydarzeniem jakiego jeszcze nie było.
Grzegorz Raczak, dr nauk med.kardiolog, profesor zwyczajny jest kierownikiem II Katedry Kardiologii współpracuje min. z Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Polską Federacją Nordic Walking.
Dziękujemy Panie Profesorze.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Raczak

The free-soilers then set up their own government online essay writer see this forum in topeka, giving the kansas territory two governments

Post Author: PFNW