Kurs SĘDZIEGO PFNW

Uczestnicy kursu dla kandydatów na sędziów NW po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują uprawnienia do sędziowania wszystkich zawodów PFNW.

Każdy uczestnik kursu otrzyma „niezbędnik” pracy sędziego. Po teoretycznym i praktycznym przeszkoleniu uwzględniającym zarówno aspekty organizacji zawodów, ich sprawnego przebiegu jak i interpretacji przepisów, uczestnicy kursu przystąpią do wdrażania się w pracę sędziego. Dodatkową rolą sędziów jest promowanie i zachęcanie do organizacji zawodów NW.

Osoba prowadząca: Zbigniew Kosiński

tel. kontaktowy: 511-224-708

e-mail: z.kosinski@pfnw.eu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REKRUTACJA

Pierwszy dzień

9:00 – 9:30 rekrutacja (sprawdzanie dokumentów);

9:30 – 14:00 zajęcia warsztatowe;

  • zasady zdobywania stopni sędziowskich;
  • podstawowe wiadomości dotyczące problematyki NW (historia, cele, technika, sprzęt);
  • zadania sędziów na zawodach NW;
  • przepisy zawodów NW;
  • regulamin zawodów NW;

14:00 – 15:00 przerwa obiadowa;

15:00 – 19:00 zajęcia praktyczne;

– przygotowanie i sposoby oznakowania trasy zawodów NW;

Drugi dzień

8:00 – 14:00 zajęcia praktyczne;

– współpraca z sędziami podczas zawodów NW;

15:00 – 16:00 egzamin;

 

Najbliższe szkolenia:

Miejsca i terminy kursów na sędziego PFNW w 2018

18-19 maja : Konstancin Jeziorna;

 01-02 czerwca : Kolbuszowa;

 21-22 lipca : Skrwilno;

 03-04 sierpnia : Osielsko;

In buy essay in essayclick.net/ 2009, we came out with a lavish, full-color print edition which was sold in bookstores nationwide

Post Author: PFNW